Genootschap Leeuwen van het Centraal Station

Den Bosch

Op het treinstation van Den Bosch staan twee beelden die ooit in de gevel stonden van het Centraal Station van architect Eduard Cuypers (het neefje van Pierre Cuypers die het stationsgebouw in Amsterdam ontwierp). De leeuwen hadden een wapenschild vast waarop respectievelijk het Rijkswapen en het provinciewapen. Dit gebouw uit 1896 werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest, nadat het door jachtbommenwerpers in brand was geschoten. Omdat de twee leeuwen precies tijdens de brand vanwege restauratie elders verbleven, werden ze gespaard.

De beesten kregen eerst een plaats op het stationsgebouw van 1951 en ook weer op het huidige vierde stationsgebouw dat in 1998 gereed kwam. Overigens staan ze precies andersom. Op het station van Cuypers stonden ze met de kop wegkijkend. Maar zowel op het gebouw van 1951 als op het huidige gebouw staan kijken de leeuwen naar elkaar toe.

De enige overeenkomst met de verdwenen Amsterdamse Centraal Station leeuwen is dat de Bossche beelden werden aangebracht ter versiering van een treinstation. Maar daarmee houden de overeenkomsten op. Ze zijn veel kleiner en hebben een nogal ander uiterlijk.

Eigen werk Havang (NL) (Wikimedia Commons)
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Paul van Galen, objectnr 20287304

Met dank aan Dave van Hattem.