Genootschap Leeuwen van het Centraal Station

Symboliek

De leeuwen symboliseren vermoedelijk de eind 19e eeuw gevoerde strijd tussen Rijk en stad Amsterdam over de bouw van spoor en station midden in de haven.

De leeuwen die op de spoorbrug langs de doorvaart staan, houden hun kop opzij gedraaid zodat hun blik op het water gericht is. Zij houden het Amsterdamse stadswapen vast. Dit bestaat uit drie Andreaskruisen, die verticaal onder elkaar staan. Deze “Amsterdamse” leeuwen lijken symbool te staan voor het grote belang dat Amsterdam had ten tijde van de spraakmakende en controversiĆ«le bouw van de spoorlijn in de haven, namelijk de onbelemmerende toegang voor de scheepvaart. De vrije doorvaart van schepen van het IJ naar de stad en de grachten (en andersom) wordt symbolisch door deze stadsleeuwen verdedigd.

symboliek

De leeuwen die niet pal langs de doorvaart stonden, keken naar het spoor. Ook zij hebben hun kop een kwartslag gedraaid. En ook zij houden met hun poten een wapenschild vast. Hierop staat het rijkswapen: de gekroonde Nederlandse leeuw met zwaard en pijlen. Deze “rijksleeuwen” staan symbool voor het landsbelang, namelijk de doorgetrokken spoorlijn. Zij zien er op toe dat het treinverkeer onbelemmerd gebruik kan maken van de spoorlijn. De “rijksleeuwen” verdedigen aldus het landsbelang.

Deze symboliek is toegepast bij de Korte Prinsengracht en ook op de Oostertoegang en de Westertoegang.

Geverifieerd door MonsterInsights