Genootschap Leeuwen van het Centraal Station

Leeuwen toen

Vanaf ongeveer 1876 stonden er 22 grote stenen leeuwsculpturen op de spoorviaducten die behoren tot de bouwwerken van het Amsterdamse Centraal Station. Op het overzichtskaartje is te zien waar zij hebben gestaan.

Er stonden er acht op het spoorviaduct over de Westertoegang (op het overzichtskaartje in rood aangegeven). Dit is aan de westzijde van het stationsgebouw. Ook het viaduct aan de oostzijde van het station, over de Oostertoegang, was opgesierd met acht leeuwen (op het overzichtskaartje groen gemarkeerd). De overige zes beelden waren op het viaduct geplaatst op de hoek van Korte Prinsengracht en Haarlemmer Houttuinen (paarsgekleurd op het kaartje).

Waarom kwamen ze daar? En wanneer verdwenen ze? Want op dit moment staat geen enkele leeuw meer op zijn oorspronkelijke standplaats.

Geverifieerd door MonsterInsights